Projecte Autoconsum - Energia Fotovoltaica LFV

Polígon *

Raó Social *

Persona de contacte i Càrrec *

Correu Electrònic *

Codi CUPS? (codi d'uns 20 digits que trobareu a la factura) *

Quina és l'adreça del subministrament? *

Sou propietaris de la nau? *

Quin és el material de la Teulada? *

Teniu més d'una ubicació al polígon i/o a altres polígons del municipi? En cas afirmatiu, detall (adreça) de les ubicacions i material de les teulades.


Disposeu d'una instal·lació fotovoltaica per autoconsum? *

Si en disposeu, quina és la potència instal·lada? Quota d'autoconsum? *

Teniu excedents? En cas afirmatiu, en quin percentatge? Esteu acollits al model de compensació simplificada (valor que es registra al comptador reglamentari i es tradueix en valor econòmic establert per la comercialitzadora)?

Estaríeu interessats en invertir en una instal·lació fotovoltaica per autoconsum? *

En quin tipus de projecte us sentiríeu més còmodes??

Quin marge de retorn contemplarieu com a interessant per adherir-te a un projecte d'autoconsum col·lectiu?


Estaria interessat en participar d'una Compra Agregada de Plaques Fotovoltaiques? *

Esteu ja valorant una instal·lació fotovoltaica? *

Observacions/Comentaris


INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES Responsable: ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS I PROPIETARIS DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE LES FRANQUESES DEL VALLÉS (G66252990) Camí Antic de Vic, 10. Masia Can Ribas. Corro d'avall. 08520 Franqueses del Vallés (les) BCN . Finalitats: Gestió del present estudi o enquesta i realització d'estadístiques per millorar els serveis prestats per nosaltres i/o, en el seu cas, compliment de les finalitats de l'entitat. Legitimació: Consentiment de l'usuari amb la participació voluntària en la present enquesta. Destinataris: No estan previstos. salvo legalment previstos. Conservació: Durant el temps que duri l'estudi/enquesta i, o en el seu cas, durant els terminis legals corresponents. Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició o altres drets reconeguts a la normativa aplicable dirigint-se a les dades Responsables indicades o en info@poligonslesfranqueses.cat aportant còpia del seu DNI i indicant el tractament concret sobre el que vulgui exercir els drets. En cas de divergències amb l’entitat en relació amb el tractament de les seves dades personals, pot presentar una reclamació davant de l'Agencia de Protecció de Dades (www.aepd.es). *