Formulari Dades Soci AEP Les Franqueses del Vallés

Raó Social *

Nom Comercial *

NIF/CIF *

Pertany a un grup empresarial? En cas afirmatiu, indicar-ho *

Polígon Industrial al que pertany: *

Si otros, precisar

Any d'arribada al Municipi/Polígon: *

En cas d'empresa familiar, indicar generació actual: *

Sector d'Activitat: *

CNAE (4 Dígits): *

Descripció de l'activitat (2/3 línies): *

Facturació 2018 *

Nombre de treballadors *


Es propietari del local/nau on esteu instal·lats? *

En cas d'estar de lloguer, indicar-nos qui es el propietari? (contacte, telèfon, correu electrònic) *

Metres quadrats del local nau? de la parcel·la? *

Número de Guals: *

Disposeu de pàrquing dins de l'establiment? En cas afirmatiu, indiqueu el nombre de places *

Proveïdor de servei de NETEJA: *

Proveïdor de servei de JARDINERIA: *

Proveïdor de GESTOR DE RESIDUS: *

Proveïdor de servei de SEGURETAT: *

Proveïdor de TELECOMUNICACIONS (Banda Ampla): *

Quines considera les accions prioritàries a portar a terme per part de l'Associació? *


INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES Responsable: ASSOCIACIÓ D'EMPRESARIS I PROPIETARIS DELS POLÍGONS INDUSTRIALS DE LES FRANQUESES DEL VALLÉS (G66252990) Camí Antic de Vic, 10. Masia Can Ribas. Corro d'avall. 08520 Franqueses del Vallés (les) BCN . Finalitats: Gestió del present estudi o enquesta i realització d'estadístiques per millorar els serveis prestats per nosaltres i/o, en el seu cas, compliment de les finalitats de l'entitat. Legitimació: Consentiment de l'usuari amb la participació voluntària en la present enquesta. Destinataris: No estan previstos. salvo legalment previstos. Conservació: Durant el temps que duri l'estudi/enquesta i, o en el seu cas, durant els terminis legals corresponents. Drets: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició o altres drets reconeguts a la normativa aplicable dirigint-se a les dades Responsables indicades o en info@poligonslesfranqueses.cat aportant còpia del seu DNI i indicant el tractament concret sobre el que vulgui exercir els drets. En cas de divergències amb l’entitat en relació amb el tractament de les seves dades personals, pot presentar una reclamació davant de l'Agencia de Protecció de Dades (www.aepd.es). * *